ungdomssanktion.dk


Forside
torsdag 19. oktober 2017
Hovedmenu
Om Ungdomssanktion
Hvem er vi
Til sagsbehandleren
Koordinator
___________________
Medarbejdere
Job i Ungdomssanktion
Visitation
Velkommen til ungdomssanktion.dk
Ungdomssanktion.dk er et helhedsorienteret tilbud til kommuner, som ønsker bistand til opgaven vedrørende sanktionsdømte unge.

Efter aftale med kommunen, tilknytter ungdomssanktion.dk koordinator til den unge, som forventes eller netop har modtaget dom.

Koordinatoren følger herefter den unge i alle ungdomssanktionens faser. Koordinatorens opgave er, at sikre kontinuitet i det samlede forløb og sammenhæng mellem de enkelte faser.

Koordinatoren knytter kontakt til den unge på sikret afdeling. Det vurderes hvilket tilbud der matcher den unges problemstilling bedst, med henblik på anbringelse i ungdomssanktionens fase 2.  Parallelt etableres kontakt til den unges netværk og familie, som hurtigst muligt inddrages i processen.

Kontakten til netværket danner grundlag for det fortsatte relationsarbejde som endeligt står sin prøve i ungdomssanktionens fase 3.

Gennemgående for vores måde at tænke på er, at forløbet i videst muligt omfang skal være meningsdannende for den unge. Hvad er formålet med ungdomssanktionen?  Hvilke muligheder er forbundet med forløbet – særligt i forhold til arbejde og uddannelse. Hvilke mål har den unge for egen tilværelse på kort sigt og på lang sigt.

 

 
Webmaster | (C) ungdomssanktion.dk |